04:05, 06/05/2021

Không lùi thời gian kết thúc năm học 2020-2021

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 4/5 khẳng định, đến thời điểm hiện tại, Bộ không lùi thời gian kết thúc năm học 2020-2021.
 

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 4/5 khẳng định, đến thời điểm hiện tại, Bộ không lùi thời gian kết thúc năm học 2020-2021.
 
PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT khẳng định sẽ hoàn thành chương trình năm học đúng theo khung kế hoạch thời gian đã được ban hành, tức là trước ngày 31/5.
 
Theo nhận định của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, với kinh nghiệm và sự chủ động trong việc triển khai dạy học trực tuyến của các địa phương thời gian qua; việc ban hành Thông tư số 09/2021/BGDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 sẽ được hoàn thành đúng tiến độ.
 
Cụ thể, theo Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, thời gian hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II là trước ngày 25/5/2021; thời gian kết thúc năm học trước ngày 31/5/2021.
 
Thời gian này, các nhà trường đã và đang thực hiện việc đánh giá định kỳ cuối năm học. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến học sinh không thể đến trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các nhà trường tổ chức kiểm tra, đánh giá công bằng, chính xác.

 

PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT
PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT

 

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc kiểm tra, đánh giá định kỳ kết quả học tập trực tuyến của học sinh được thực hiện trực tiếp tại trường. Trong trường hợp bất khả kháng, học sinh không thể đến trường tại thời điểm kiểm tra, đánh giá định kỳ, hiệu trưởng nhà trường có thể quyết định tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ bằng hình thức trực tuyến. Khi tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ trực tuyến, nhà trường phải có biện pháp bảo đảm tính chính xác, công bằng; bài kiểm tra phải đúng do học sinh thực hiện.
 
"Nếu kiểm tra, đánh giá bằng hình thức trực tuyến thì đề thi phải thiết kế phù hợp để đánh giá đúng năng lực học sinh, có biện pháp theo dõi quá trình làm bài của các em. Đối với việc kiểm tra đánh giá bằng bài thực hành, dự án học tập, học sinh phải tự trình bày báo cáo qua hình thức trực tuyến để giáo viên có thể phỏng vấn qua mạng nhằm đánh giá đúng năng lực của học sinh.
 
Từ giờ đến thời điểm kết thúc năm học còn 4 tuần nữa. Căn cứ vào thực tiễn diễn biến của dịch, các nhà trường chủ động bố trí lịch kiểm tra đánh giá định kỳ để đảm bảo nếu học sinh có thể đến trường thì kiểm tra đánh giá tại trường là tốt nhất. Chỉ khi bất khả kháng mới tổ chức bằng hình thức trực tuyến" – ông Nguyễn Xuân Thành lưu ý.
 
Theo VTV