Khánh Hòa:

Ngành Giáo dục kích hoạt lại hệ thống phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Hai, 01/02/2021, 17:54 [GMT+7]

Ngành Giáo dục kích hoạt lại hệ thống phòng, chống dịch Covid-19

Chiều 1-2, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc sở về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. 
 

 

Các trường cần tăng cường biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
Các trường cần tăng cường biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
 
Sở yêu cầu các đơn vị quán triệt và chủ động triển khai, thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của các cấp về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục. Cụ thể, các đơn vị cần xây dựng lại kế hoạch, kịch bản phòng, chống dịch, thường xuyên vệ sinh trường lớp; theo dõi, bám sát tình hình, bình tĩnh và chủ động ứng phó theo chỉ đạo của các cấp.
 
Bên cạnh đó, huy động sự vào cuộc của toàn ngành, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, hoang mang, dao động; phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế để trực tiếp chỉ đạo việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Khi tổ chức hội nghị, hội họp nhiều người, phải đảm bảo khoảng cách an toàn, hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết, khuyến khích giải quyết công việc qua môi trường điện tử…
 
K.D
 
.

các thông tin tiện ích