11:08, 27/08/2020

Trường Đại học Nha Trang: Ngày 14-9 bắt đầu học kỳ I

Theo Kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021 của Trường Đại học Nha Trang, học kỳ I sẽ bắt đầu từ ngày 14-9-2020 đến ngày 30-1-2021..

Theo Kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021 của Trường Đại học Nha Trang, học kỳ I sẽ bắt đầu từ ngày 14-9-2020 đến ngày 30-1-2021; học kỳ II bắt đầu từ ngày 22-2-2021 đến ngày 26-6-2021; học kỳ hè bắt đầu từ ngày 5-7-2021 đến ngày 28-8-2021. Riêng khoá 62 (xét tuyển từ ngày 30-8) sẽ có kế hoạch học riêng. Lễ khai giảng sẽ được tổ chức vào ngày 12-10.

 

Một góc Trường Đại học Nha Trang.
Một góc Trường Đại học Nha Trang.
 
Được biết, trong học kỳ I, Trường Đại học Nha Trang sẽ tổ chức Tuần học số nhằm giúp giảng viên và người học cập nhật, trải nghiệm ứng dụng công nghệ số trong giáo dục, đồng thời để nhà trường “tổng diễn tập” chuyển trạng thái khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh. 
 
T.V