12:08, 12/08/2020

Phát huy thế mạnh về nghiên cứu khoa học

Với thế mạnh về nghiên cứu khoa học, đặc biệt là lĩnh vực thủy sản, Trường Đại học Nha Trang hướng đến trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Trung Bộ và cả nước. Đồng thời, nâng cao tiềm lực nghiên cứu khoa học đạt trình độ khu vực và thế giới.

Với thế mạnh về nghiên cứu khoa học, đặc biệt là lĩnh vực thủy sản, Trường Đại học (ĐH) Nha Trang hướng đến trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của khu vực Trung Bộ và cả nước. Đồng thời, nâng cao tiềm lực nghiên cứu khoa học đạt trình độ khu vực và thế giới.


Nhiều công trình khoa học có giá trị thực tiễn


Nhắc đến công tác nghiên cứu khoa học của Trường ĐH Nha Trang không thể không nhắc đến hàng loạt đề tài và sản phẩm khoa học công nghệ có ý nghĩa và giá trị thực tiễn lớn như: Nghiên cứu và chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất tôm sú giống chất lượng cao và nuôi tôm sú thương phẩm; sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm cá chẽm, cá chẽm mõm nhọn, cá chim vây vàng, cá bớp, cá đối mục…; dinh dưỡng và thức ăn cho tôm hùm; sản xuất Chitin - Chitozan và một số sản phẩm công nghiệp từ phế liệu thủy sản; thiết kế, chế tạo tàu thủy và các công trình dân dụng bằng vật liệu composite... Các công trình nghiên cứu đã góp phần khẳng định uy tín của nhà trường, tạo việc làm cho nhân dân các địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững ngành thủy sản.

 

PGS.TS Trang Sĩ Trung hướng dẫn sinh viên của trường và sinh viên nước ngoài  về đề tài liên quan đến tận dụng phế liệu thủy sản.

PGS.TS Trang Sĩ Trung hướng dẫn sinh viên của trường và sinh viên nước ngoài về đề tài liên quan đến tận dụng phế liệu thủy sản.


PGS.TS Trang Sĩ Trung - Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang cho biết: “Phát huy thế mạnh vốn có về nghiên cứu khoa học, những năm gần đây, hoạt động khoa học công nghệ của nhà trường đã tăng cường gắn với cơ sở, địa phương. Trường đã tích cực phối hợp với các sở, ngành của tỉnh và các tỉnh lân cận triển khai nhiều chương trình nghiên cứu trong các lĩnh vực khác nhau, trong đó chủ yếu là nghề cá và mang lại kết quả tốt. Số lượng đề tài, dự án cấp Nhà nước; đề tài, dự án hợp tác với các địa phương ngày càng tăng. Số lượng các bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế tăng đáng kể. Trường cũng đã trở thành địa chỉ thu hút tổ chức nhiều hội thảo khoa học quốc tế”.


Bên cạnh đó, công tác thông tin khoa học công nghệ của trường tiếp tục có bước phát triển. Chất lượng tạp chí “Khoa học - Công nghệ Thủy sản” ngày càng được nâng cao, từng bước trở thành ấn phẩm có uy tín. Công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ngày càng mở rộng và phát triển...


Nâng cao tiềm lực nghiên cứu khoa học


Được biết, Trường ĐH Nha Trang đã thiết lập được mối quan hệ rộng rãi với gần 100 đối tác là các trường ĐH, viện nghiên cứu, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trên thế giới. Thông qua các quan hệ hợp tác đó, hàng trăm cán bộ giảng dạy đã được cử đến các nước phát triển để học tập và nghiên cứu, trở thành lực lượng nòng cốt của nhà trường trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, trường đã thiết lập được quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và các địa phương, đặc biệt là Khánh Hòa và các tỉnh nghề cá trong cả nước. Hàng năm, nhà trường ký kết hàng chục hợp đồng khoa học công nghệ với ngành thủy sản các tỉnh: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên, Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang, Bến Tre, Đắk Nông, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ninh..., phục vụ trực tiếp cho nhu cầu phát triển KT-XH của các địa phương, tạo cầu nối giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất.


PGS.TS Trang Sĩ Trung cho biết, mục tiêu nhà trường hướng đến trong những năm tiếp theo là trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH của khu vực Trung Bộ và cả nước, đặc biệt trong lĩnh vực thủy sản và một số ngành kinh tế biển. Bên cạnh đó, nâng cao tiềm lực nghiên cứu khoa học đạt trình độ khu vực và thế giới; hình thành ít nhất 5 nhóm nghiên cứu mạnh có uy tín ở trong và ngoài nước, có khả năng đấu thầu các đề tài, dự án các cấp thuộc lĩnh vực thủy sản và các lĩnh vực khác mà trường có thế mạnh. Nhà trường cũng phấn đấu tăng số lượng công trình khoa học được công bố trên các tạp chí uy tín trong nước, trung bình hàng năm tổ chức và đồng tổ chức từ 5 đến 10 hội thảo khoa học từ cấp ngành trở lên; tăng cường kết nối với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu có uy tín quốc tế, trong nước và đặc biệt trên địa bàn tỉnh nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu thực tiễn...


H.NGÂN

 
Qua 61 năm hình thành và phát triển, Trường ĐH Nha Trang đã thực hiện thành công hơn 1.100 công trình khoa học cấp Nhà nước, cấp bộ, tỉnh và cơ sở. Từ năm 2011 đến tháng 8-2020, nhà trường đã triển khai 14 đề tài cấp Nhà nước, 37 đề tài, dự án cấp bộ, 30 đề tài, dự án với các địa phương, 12 đề tài, dự án quốc tế và 153 đề tài cấp cơ sở.


Giai đoạn 2015 - 2020, nhà trường triển khai 17 nhiệm vụ khoa học công nghệ cho tỉnh về các lĩnh vực thủy sản, phát triển nguồn nhân lực du lịch và chính sách phát triển KT-XH. Cán bộ, viên chức nhà trường công bố được 733 bài báo trên các tạp chí khoa học trong nước, 182 bài báo trên các tạp chí quốc tế.