11:03, 25/03/2020

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Trường Đại học Khánh Hòa

Chiều 25-3, ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Trường Đại học Khánh Hòa về thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

 

Chiều 25-3, ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Trường Đại học Khánh Hòa về thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

 

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại buổi làm việc.


Tại buổi làm việc, lãnh đạo nhà trường kiến nghị tỉnh một số vấn đề: có chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở chính của trường tại số 1 Nguyễn Chánh (TP. Nha Trang); hỗ trợ kinh phí đào tạo cho sinh viên học các ngành mới; có chủ trương bổ sung Trường Phổ thông Liên cấp trực thuộc Trường Đại học Khánh Hòa vào quy hoạch mạng lưới trường học của tỉnh; xem xét, phê duyệt Đề án thu hút nguồn nhân lực trình độ cao làm việc tại trường; có chủ trương hỗ trợ đối với Khoa Nghệ thuật; chỉ đạo các sở, ngành hướng dẫn, hỗ trợ trường thực hiện một số dự án…


Sau khi nghe ý kiến lãnh đạo các sở, ngành, ông Nguyễn Khắc Toàn đã giải đáp một số nội dung liên quan đến các đề xuất, kiến nghị của nhà trường. Ông chỉ đạo nhà trường tiếp tục thực hiện tốt 10 nhiệm vụ và giải pháp đến năm 2025 đã đề ra. Trong đó, phát huy tính năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp trong xây dựng chiến lược, mục tiêu phát triển; tinh gọn bộ máy, cơ cấu phù hợp; phát huy tốt các nguồn lực và nâng cao hiệu quả công tác quản lý; có giải pháp đột phá nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. Bên cạnh đó, xây dựng đề án, chiến lược đào tạo đến năm 2025, ưu tiên mở rộng liên kết, hợp tác với các trường đại học uy tín trong và ngoài nước, đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. Ông cũng đề nghị nhà trường thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chuẩn bị tốt cho đại hội đảng các cấp, làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, có giải pháp đột phá trong công tác phát triển đảng viên, nhất là trong sinh viên...


K.D