Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường

Thứ Ba, 22/01/2019, 13:13 [GMT+7]

Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành chỉ thị về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường. 
 
Bộ yêu cầu giám đốc sở GD-ĐT, trưởng phòng GD-ĐT và hiệu trưởng nhà trường tuyệt đối không được quy định thêm hoặc yêu cầu giáo viên có thêm các loại hồ sơ, sổ sách ngoài những loại theo quy định tại điều lệ hoặc quy chế nhà trường do Bộ ban hành.

 

Giáo viên Khánh Hòa tại hội thi giáo viên chủ nhiệm tiểu học giỏi.
Giáo viên Khánh Hòa tại hội thi giáo viên chủ nhiệm tiểu học giỏi.
 
 
Giáo viên được phép chọn hình thức trình bày, viết tay hoặc đánh máy khi sử dụng các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định. Từng bước sử dụng hồ sơ, sổ sách điện tử thay cho các loại hồ sơ, sổ sách hiện hành theo lộ trình phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường và khả năng thực hiện của giáo viên.
 
Các cơ quan quản lý giáo dục tuyệt đối không chỉ đạo phát hành hoặc trực tiếp phát hành các loại hồ sơ, sổ sách của nhà trường và của giáo viên. Chánh Thanh tra Bộ sẽ hướng dẫn và tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các sở GD-ĐT. Giám đốc sở GD-ĐT chỉ đạo, tổ chức thanh tra, kiểm tra xử lý kịp thời các hành vi vi phạm…
 
Theo Bộ GD-ĐT, hiện vẫn còn tình trạng giáo viên phải sử dụng các loại hồ sơ, sổ sách ngoài quy định, làm mất nhiều công sức, gây áp lực và ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của giáo viên.
 
V.A
.

các thông tin tiện ích