20:41, 11/06/2024

Viện Nuôi trồng thủy sản Trường Đại học Nha Trang:
Hội thảo về thành tựu nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ

K.D

Ngày 11 và 12-6, Viện Nuôi trồng thủy sản Trường Đại học Nha Trang tổ chức hội thảo khoa học “Thành tựu nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ trong nuôi trồng thủy sản phục vụ đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội của Trường Đại học Nha Trang, giai đoạn 2010 - 2024”.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo đã nhận được 48 báo cáo khoa học, trong đó có 10 báo cáo được lựa chọn trình bày trực tiếp, giới thiệu về những kết quả nghiên cứu mới nhất và những ứng dụng thực tiễn trong nuôi trồng thủy sản. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp, nhà khoa học và cựu sinh viên gặp gỡ, trao đổi, hợp tác, hướng tới sự phát triển bền vững và mạnh mẽ của ngành nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình còn có Ngày hội tuyển dụng nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp xúc và tuyển dụng sinh viên của Viện Nuôi trồng thủy sản.

K.D