16:00, 15/05/2024

Cưỡng chế tháo dỡ các lồng, bè nổi nuôi thủy sản trái phép tại khu vực Hòn Rớ

VĂN KỲ

Từ ngày 13 đến ngày 17-5, UBND xã Phước Đồng (TP. Nha Trang) tổ chức cưỡng chế tháo dỡ các lồng, bè nổi nuôi thủy sản trái phép tại vùng nước thuộc khu vực Hòn Rớ, xã Phước Đồng. Lãnh đạo UBND xã Phước Đồng cho biết, theo kế hoạch cưỡng chế, hiện trạng vùng nước thuộc khu vực Hòn Rớ có 15 lồng, bè nổi xây dựng trái phép. Tuy nhiên, qua quá trình vận động, hiện nay chỉ còn 6 bè nổi không tự giác tháo dỡ.  

UBND xã Phước Đồng cưỡng chế các lồng bè nuôi trái phép ở vùng biển Hòn Rớ

Thời gian qua, tại khu vực Hòn Rớ xảy ra tình trạng lồng bè nuôi trồng thủy sản neo đậu trái phép, không phù hợp với quy hoạch của UBND tỉnh về việc phát triển ngành thủy sản tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035. Các lồng bè này gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng mỹ quan đô thị, cản trở tàu thuyền ra vào cảng Hòn Rớ và các dự án đang triển khai trong khu vực. Vì vậy, UBND xã Phước Đồng đã tích cực vận động các chủ lồng bè tự giác tháo dỡ, đồng thời thống kê, lập biên bản và xây dựng kế hoạch cưỡng chế trình UBND TP. Nha Trang phê duyệt.

V.K