20:02, 29/05/2024

Cam Ranh: Tập trung rà soát tiêu chí đô thị

VĂN KỲ

UBND TP. Cam Ranh đang rà soát các tiêu chí đô thị để lập kế hoạch đầu tư, phấn đấu nâng cấp TP. Cam Ranh lên quận khi Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Kết quả chưa như mong đợi

Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị TP. Cam Ranh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 được ban hành ngày 20-12-2021, giai đoạn 2021 - 2025, TP. Cam Ranh phấn đấu đạt tiêu chí của đô thị loại II, đến năm 2025 phấn đấu đạt 76,862 điểm (trên mức điểm tối thiểu của đô thị loại II), trong đó có 2 xã phát triển thành phường gồm Cam Thành Nam và Cam Thịnh Đông. Qua rà soát đánh giá kết quả đạt được sau 2 năm rưỡi triển khai thực hiện chương trình, hiện nay, thành phố mới đạt 58,95 điểm, còn 19 tiêu chuẩn chưa đạt điểm tối thiểu theo quy định, trong đó 2 xã Cam Thành Nam và Cam Thịnh Đông vẫn còn thiếu nhiều tiêu chuẩn để lên phường.

Một góc TP. Cam Ranh.
Một góc TP. Cam Ranh.

Theo lãnh đạo UBND TP. Cam Ranh, kết quả đạt được còn thấp có nhiều nguyên nhân, trong đó công tác lập, quản lý và thực hiện quy hoạch đô thị, xây dựng, nông thôn chưa đồng bộ, còn chồng chéo với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành; một số quy hoạch được phê duyệt đã lâu nhưng chưa kịp thời điều chỉnh để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Nhu cầu vốn thực hiện chương trình phát triển đô thị rất lớn, nhưng nguồn vốn của thành phố cân đối bố trí được rất ít, dẫn đến việc đầu tư theo các mục tiêu và định hướng của chương trình còn hạn chế. Một số dự án mang tính động lực thúc đẩy phát triển đô thị chưa được đầu tư theo đúng tiến độ đề ra. Bên cạnh đó, việc huy động các nguồn lực, thành phần kinh tế tham gia thực hiện chương trình còn hạn chế; xã hội hóa nguồn vốn đầu tư trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, thể dục thể thao... chưa thật sự thu hút các nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Hoạt - Phó Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh cho biết, theo chương trình phát triển đô thị trước đây, mục tiêu đến năm 2025 có 2 xã Cam Thịnh Đông và Cam Thành Nam sẽ lên phường thuộc thành phố. Tuy nhiên, ngày 22-12-2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3219 về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó yêu cầu Cam Ranh phải khẩn trương xây dựng kế hoạch nhằm đạt 28 tiêu chuẩn để trở thành quận vào năm 2030. Tiêu chuẩn phường thuộc quận cao hơn phường thuộc thành phố. Vì vậy, TP. Cam Ranh phải tập trung rà soát để bổ sung, nâng cấp các xã lên phường và nâng cấp các phường hiện nay để đáp ứng mục tiêu đặt ra.

Tập trung nâng cấp 

Theo ông Huỳnh Văn Quang - Chủ tịch UBND xã Cam Thịnh Đông, do địa phương đang được triển khai Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh nên một số tiêu chí còn thiếu sẽ đạt, trong đó việc tăng nhanh dân số cơ học, tăng lao động phi nông nghiệp được kỳ vọng sẽ đáp ứng yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, trên địa bàn xã được quy hoạch Khu Công nghiệp Nam Cam Ranh và Cụm Công nghiệp Cam Thịnh Đông đã lâu nhưng chưa triển khai. Địa phương đề nghị UBND tỉnh quan tâm đẩy nhanh tiến độ dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hoàn thiện hệ thống điện thắp sáng trên Quốc lộ 1, đầu tư hệ thống thoát nước ở các tuyến đường nông thôn mới… để hoàn thiện các tiêu chí đô thị còn thiếu.

Khu vực ven biển TP. Cam Ranh đang triển khai Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh.
Khu vực ven biển TP. Cam Ranh đang triển khai Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh.

Tại xã Cam Thành Nam, hiện nay vẫn còn thiếu nhiều tiêu chí để đạt phường thuộc quận. Ông Nguyễn Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã Cam Thành Nam cho biết, hiện nay, xã chỉ có chợ tạm xây dựng từ lâu, không đảm bảo điều kiện mua bán. Các chỉ tiêu đất công viên, vườn hoa, điện chiếu sáng… trên địa bàn xã chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Vì vậy, UBND xã kiến nghị tỉnh và thành phố quan tâm đầu tư chợ mới gần UBND xã, trên khu đất công, mở rộng đường liên thôn từ 3,5m lên 5m kèm điện chiếu sáng…

Để trở thành quận vào năm 2030, Cam Ranh cần phải đạt 28 tiêu chuẩn theo hướng dẫn của UBND tỉnh, đồng thời 6 xã của thành phố hiện nay phải đạt tiêu chuẩn lên phường. Để đạt được những mục tiêu nói trên, thành phố cần tập trung đẩy nhanh tiến độ Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, Khu nhà ở xã hội phường Cam Nghĩa, Khu dân cư - tái định cư đường Phạm Văn Đồng; kêu gọi đầu tư các dự án ngoài ngân sách như: Khu đô thị mới Cam Ranh, Khu đô thị chất lượng cao phường Cam Phú, Khu dân cư - tái định cư Trà Long, Khu Công nghiệp Cam Thịnh Đông, Cụm Công nghiệp Cam Thịnh Đông, Cụm Công nghiệp Cam Thành Nam… Đồng thời, bố trí vốn ngân sách để thực hiện các khu tái định cư, công trình hạ tầng kỹ thuật, hồ Sông Cạn, hồ Cam Nghĩa… Dự kiến, tổng nhu cầu vốn thực hiện chương trình gần 52.000 tỷ đồng.

Ông Lê Ngọc Thạch - Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh cho rằng, hiện nay, Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Cam Ranh đến năm 2045 đang trình thẩm định để phê duyệt sẽ là cơ sở để lập, điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu vực, kể cả điều chỉnh đồ án quy hoạch chung nông thôn mới đối với các xã nhằm tiệm cận các tiêu chuẩn lên phường trước năm 2030. Bên cạnh đó, một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố đã và đang triển khai thực hiện là động lực để thành phố sớm đạt các mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, nhu cầu vốn để thực hiện chương trình phát triển đô thị rất lớn, trong khi nguồn vốn của thành phố hạn chế dẫn đến việc đầu tư theo các mục tiêu và định hướng của chương trình rất khó khăn. Vì vậy, cùng với việc thành phố và các xã, phường phải nỗ lực rất lớn để rà soát, lên kế hoạch hoàn thiện những tiêu chí còn thiếu, thành phố mong muốn tỉnh và Trung ương quan tâm bố trí các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng.

VĂN KỲ