20:57, 26/02/2024

Phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội: Thêm các giải pháp đột phá

MAI HOÀNG

Để đạt chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao, ngành BHXH đang phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt hơn, trong đó có việc tham mưu các chính sách hỗ trợ riêng của tỉnh cho người tham gia BHXH tự nguyện.

Các chỉ tiêu còn thấp

Theo báo cáo mới nhất của BHXH tỉnh, số lượng người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh còn thấp so với chỉ tiêu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao. Cụ thể, hiện nay, toàn tỉnh có 182.809 người tham gia BHXH bắt buộc, tỷ lệ bao phủ BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi là 32,27% (chỉ tiêu do HĐND tỉnh giao phải đạt 34,64%); có 15.183 người tham gia BHXH tự nguyện, tỷ lệ bao phủ BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi là 2,68% (chỉ tiêu do HĐND tỉnh giao là 3,41%). Như vậy, từ nay đến cuối năm, toàn tỉnh phải phát triển thêm 4.140 người tham gia BHXH tự nguyện và 13.419 người tham gia BHXH bắt buộc theo chỉ tiêu được giao. Riêng chỉ tiêu về BHYT, đến nay đã phát triển được 1.202.980 người tham gia, đạt 94,99% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Nhân viên của một tổ chức dịch vụ thu (bên trái) tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân ở phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang.

Để đạt được mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh có hơn 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 21 ngày 7-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 14012 ngày 29-12-2023 của UBND tỉnh về thực hiện chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ về mở rộng, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện. Ngành BHXH tỉnh và các cấp, ngành, địa phương cũng tổ chức thực hiện từng nhiệm vụ được giao một cách đồng bộ, quyết liệt hơn. “Giải pháp đột phá trong công tác phát triển người tham gia BHXH năm 2024 và các năm tiếp theo do Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặt ra là phát huy vai trò của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, đơn vị; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ về BHXH; phát động phong trào thi đua “Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động vận động người thân tham gia và duy trì tham gia BHXH tự nguyện”; hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện”, ông Lê Hùng Chính - Phó Giám đốc Quản lý, điều hành BHXH tỉnh cho biết.

Tham mưu chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Vừa qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức buổi làm việc với các phòng chuyên môn và BHXH tỉnh để bàn giải pháp phát triển người tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh. Ông Tạ Hồng Quang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và đề nghị BHXH tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển người tham gia BHXH tại các địa phương ngay từ những tháng đầu năm. Trong quý I, sở sẽ hoàn thiện và tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh nghị quyết về hỗ trợ mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024 - 2025; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sở tham mưu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ BHXH tự nguyện cho đối tượng là thân nhân người có công với cách mạng chưa tham gia BHXH, chú trọng tham gia BHXH tự nguyện ở các nhóm người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số... Đồng thời, BHXH tỉnh sớm triển khai thực hiện nhiệm vụ huy động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động vận động người thân tham gia và duy trì tham gia BHXH tự nguyện.

Sở cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH đến công chức, viên chức, người lao động, người sử dụng lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, vận động cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thôn, tổ dân phố tích cực tham gia BHXH tự nguyện. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh phối hợp với cơ quan BHXH, các tổ chức dịch vụ thu bố trí nhân lực trực tiếp có mặt tại các trung tâm dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh để tư vấn chính sách về BHXH tự nguyện đối với người lao động thuộc đối tượng hưởng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động khi đến giao dịch.

MAI HOÀNG