20:44, 08/11/2023

Từng bước khôi phục rừng căm xe Ninh Tây

Đề án thí điểm giao khoán bảo vệ rừng và sản xuất nông lâm kết hợp đối với rừng căm xe Ninh Tây (xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa) sau 2 năm triển khai đã cho thấy những tín hiệu tích cực. Đơn vị chủ rừng hy vọng rừng căm xe sẽ từng bước được khôi phục.

10 hộ nhận khoán bảo vệ rừng

Để rừng căm xe tại xã Ninh Tây phát triển trở lại, từng bước nâng cao chất lượng rừng, khả năng phòng hộ; khai thác tiềm năng dưới tán rừng, tạo thuận lợi cho các hộ nhận khoán phát triển chăn nuôi, trồng trọt; gắn bảo vệ rừng với phát triển kinh tế hộ gia đình ở địa phương một cách bền vững, ổn định, hiệu quả, năm 2021, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án thí điểm giao khoán bảo vệ rừng và sản xuất nông lâm kết hợp đối với rừng căm xe Ninh Tây. Đề án được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025, với tổng diện tích hơn 301ha. Trong đó, hơn 172ha giao khoán bảo vệ rừng; 129,5ha trồng rừng và sản xuất nông nghiệp (80% diện tích trồng rừng và 20% diện tích sản xuất nông nghiệp).

Thực hiện đề án này, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa ký hợp đồng giao khoán bảo vệ hơn 172ha rừng căm xe cho 10 hộ dân xã Ninh Tây tham gia bảo vệ. Ông Lê Văn Ốm (thôn Xóm Mới) cho biết: “Gia đình tôi nhận bảo vệ gần 24ha rừng căm xe Ninh Tây, được hỗ trợ tiền bảo vệ rừng 300.000 đồng/ha/năm và được sản xuất nông lâm kết hợp dưới tán rừng. Không riêng gia đình tôi, ở địa phương còn có 9 hộ người Kinh, Raglai, Ê-đê, Khơ-me cũng tham gia nhận khoán bảo vệ rừng”.

Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa đi kiểm tra trong rừng căm xe Ninh Tây. 
Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa đi kiểm tra trong rừng căm xe Ninh Tây. 

Ông Nguyễn Kỷ - phụ trách Trạm bảo vệ rừng Ninh Tây (Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa) chia sẻ: “Sau hơn 2 năm triển khai đề án, bên cạnh lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của đơn vị, công tác bảo vệ rừng căm xe Ninh Tây còn có sự tham gia tích cực của các hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng. Nhờ đó, công tác bảo vệ rừng có nhiều chuyển biến tích cực. Thời điểm mới triển khai đề án (năm 2021), trên diện tích rừng được giao khoán xảy ra 39 vụ vi phạm, nhưng từ đầu năm 2023 đến nay, số vụ vi phạm giảm xuống chỉ còn 10 vụ. Trong 10 hộ nhận khoán có 5 hộ chưa để xảy ra vụ vi phạm nào trong phần diện tích nhận khoán bảo vệ rừng”.

Phát triển nông lâm kết hợp

Đề án thí điểm cho phép các hộ nhận khoán bảo vệ rừng căm xe Ninh Tây được sản xuất nông lâm kết hợp. Cụ thể, đối với diện tích đã có rừng căm xe, các hộ được trồng xen cây nông nghiệp, cây dược liệu, chăn nuôi dưới tán rừng, nhưng không được làm suy giảm diện tích rừng, chất lượng rừng, ảnh hưởng đến tái sinh rừng và khả năng phòng hộ của rừng. Đối với diện tích đất trống chưa có rừng và đất sản xuất nông nghiệp, các hộ nhận khoán được sử dụng đất chưa có rừng để kết hợp sản xuất nông nghiệp, không quá 20% diện tích, phải trồng rừng trên diện tích đất được giao khoán bảo đảm tỷ lệ diện tích có rừng từ 80% trở lên. Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa đang tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng căm xe thực hiện sản xuất nông lâm kết hợp dưới tán rừng để có thêm nguồn thu nhập, góp phần bảo vệ tốt hơn diện tích rừng căm xe hiện có.

Ông Đặng Quang Thành - Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa cho biết: “Để từng bước khôi phục, phát triển rừng căm xe Ninh Tây, góp phần nâng cao tỷ lệ độ che phủ rừng, cuối năm 2022, UBND tỉnh có quyết định phê duyệt cho đơn vị trồng rừng thay thế tại các khoảnh 6, 7, 8 Tiểu khu 72 (xã Ninh Tây). Đến đầu năm 2023, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa đã trồng được 14,29ha cây căm xe trên một số diện tích đất trống tại khu vực rừng căm xe. Trong giai đoạn 2023 - 2027, đơn vị sẽ tiếp tục chăm sóc, bảo vệ diện tích rừng mới trồng này để khôi phục một phần diện tích rừng căm xe. Chúng tôi hy vọng, từ hiệu quả của đề án thí điểm này, rừng căm xe Ninh Tây sẽ từng bước phục hồi, phát triển”.

HẢI LĂNG