20:03, 09/05/2023

Hội thảo tuyên truyền vận động nông dân tham gia xử lý rác thải hữu cơ

Sáng 9-5, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thảo khởi động Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế” tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2022 - 2024. Gần 150 đại biểu là lãnh đạo hội nông dân các cấp, hội viên, nông dân các xã tham gia triển khai thí điểm dự án tham dự hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Theo đó, dự án thực hiện tại 9 xã của 3 địa phương, gồm: Vạn Ninh, Ninh Hòa và Diên Khánh. Dự án sẽ triển khai các hoạt động thúc đẩy các tổ nhóm nông dân tham gia xử lý rác thải hữu cơ; tập huấn về các kỹ thuật xử lý rác thải hữu cơ; tham quan, học tập chia sẻ kinh nghiệm các mô hình thu gom, xử lý rác thải hữu cơ từ thực phẩm thừa và trong sản xuất nông nghiệp; triển khai các sự kiện truyền thông, tuyên truyền; xây dựng mô hình điểm về xử lý rác thải hữu cơ… Dự án đặt mục tiêu xây dựng thành công các mô hình về xử lý rác thải hữu cơ điển hình, làm điểm sáng để nhân rộng.

Tại hội thảo, đại biểu đã được thông tin các nội dung chính của dự án, thực trạng vấn đề môi trường, các giải pháp thúc đẩy mô hình nông nghiệp hữu cơ, an toàn sinh học gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; vai trò của các cấp hội nông dân và hội viên, nông dân trong việc tham gia xử lý rác thải, sản xuất nông nghiệp hữu cơ…

H.Đ