10:03, 30/03/2023

Sơ kết Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

Sáng 30-3, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Khánh Hòa phối hợp Tổ chức Hỗ trợ NCT quốc tế (Tổ chức HAI) tổ chức sơ kết Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau thuộc Dự án VIE 071 (Dự án Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe NCT Việt Nam) và tập huấn bổ sung lần 4 cho 10 CLB đầu tiên của dự án.

Sáng 30-3, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh phối hợp Tổ chức Hỗ trợ NCT quốc tế (Tổ chức HAI) tổ chức sơ kết Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau thuộc Dự án VIE 071 (Dự án Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe NCT Việt Nam) và tập huấn bổ sung lần 4 cho 10 CLB đầu tiên của dự án.

 

Tổ chức HAI  hướng dẫn tập huấn cho các câu lạc bộ.

Tổ chức HAI hướng dẫn tập huấn cho các câu lạc bộ.


Theo Ban đại diện Hội NCT tỉnh, 10 CLB đầu tiên của dự án hoạt động ổn định, với nhiều hoạt động thiết thực như: Cân, đo khám sức khỏe NCT; 9/10 CLB đã trả vốn vay và cho vay đợt mới; thành lập các đội tình nguyện viên chăm sóc tại nhà giúp đỡ NCT khó khăn; xây dựng các đội văn nghệ; vận động nguồn lực hỗ trợ NCT… Thời gian tới, các CLB tiếp tục đẩy mạnh truyền thông; xây dựng các đội văn nghệ, thể dục thể thao; tăng cường các nhóm hỗ trợ tăng thu nhập và tình nguyện viên phát triển kinh tế; duy trì các hoạt động chăm sóc sức khỏe; vận động thêm thành viên…


V.L