09:10, 03/10/2022

Giải quyết vướng mắc trong thi hành án dân sự đối với 2 doanh nghiệp

Sáng 3-10, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo để xử lý các khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự  đối với Công ty TNHH Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Cam Ranh (trụ sở tại TP. Cam Ranh) và Công ty TNHH Ngọc Lan (trụ sở tại huyện Cam Lâm).

Sáng 3-10, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo để xử lý các khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS đối với Công ty TNHH Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Cam Ranh (trụ sở tại TP. Cam Ranh) và Công ty TNHH Ngọc Lan (trụ sở tại huyện Cam Lâm).

 

Ông Lê Hữu Hoàng kết luận cuộc họp.
Ông Lê Hữu Hoàng kết luận cuộc họp.


Sau khi nghe báo cáo của Cục THADS tỉnh, ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, đồng chí Lê Hữu Hoàng kết luận, về việc THADS đối với Công ty TNHH Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Cam Ranh, Cục THADS tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kê biên, thẩm định giá trị tài sản, vật kiến trúc trên đất để tiến hành đấu giá theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và cơ quan liên quan của TP. Cam Ranh kiểm tra lại hồ sơ, tài liệu liên quan đến kiến nghị của Cục THADS tỉnh để tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trước ngày 15-10. Về trường hợp THADS đối với Công ty TNHH Ngọc Lan, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành tham mưu dự thảo báo cáo của UBND tỉnh trước ngày 9-10 để xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh sẽ báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết kiến nghị của Cục THADS tỉnh và giao cơ quan chuyên môn tham mưu xử lý đúng quy định pháp luật.


N.V