09:08, 18/08/2022

Phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Công đoàn các Khu công nghiệp và Khu kinh tế tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp với Công an tỉnh tổ chức lễ phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công đoàn các Khu công nghiệp và Khu kinh tế tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp với Công an tỉnh tổ chức lễ phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.


Tại buổi lễ phát động, đại diện công đoàn cơ sở 17 doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Suối Dầu đã ký kết giao ước thi đua đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Đại diện Công an tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong công nhân và doanh nghiệp; các âm mưu, phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm phổ biến trong tình hình hiện nay…


Nhân dịp này, Công an tỉnh trao 17 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.


V.G