Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2021

Chủ Nhật, 24/01/2021, 21:42 [GMT+7]

Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2021

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 22 quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh năm 2021. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển trên địa bàn tỉnh để khai thác, sử dụng tài nguyên biển theo quy định.


Theo đó, tại TP. Nha Trang, thị xã Ninh Hòa, (ngoài phạm vi ranh giới Khu Kinh tế Vân Phong), TP. Cam Ranh, huyện Cam Lâm, mức thu tiền sử dụng khu vực biển cao nhất là 7,5 triệu đồng/ha/năm, thấp nhất là 4 triệu đồng/ha/năm. Tại Khu Kinh tế Vân Phong, mức thu tiền sử dụng khu vực biển cao nhất 7,5 triệu đồng/ha/năm, thấp nhất 3 triệu đồng/ha/năm). Như vậy, mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh năm 2021 không thay đổi so năm 2020.


THÁI THỊNH

 

.

các thông tin tiện ích