03:10, 08/10/2020

Tập huấn Hệ thống thông tin báo cáo địa phương

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh kết nối với hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ, sáng 8-10, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với VNPT Khánh Hòa tổ chức tập huấn Hệ thống thông tin báo cáo địa phương (VNPT VSR). 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa về triển khai Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh kết nối với hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ, sáng 8-10, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với VNPT Khánh Hòa tổ chức tập huấn Hệ thống thông tin báo cáo địa phương (VNPT VSR).  
 
Trong 2 ngày, hơn 200 học viên là cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện 8 biểu mẫu báo cáo thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, thông tin truyền thông, công nghệ thông tin, tổng hợp báo cáo kinh tế - xã hội thuộc khối sở, UBND cấp huyện và xã trên địa bàn tỉnh được giới thiệu tổng quan về các chức năng của hệ thống; quy trình thực hiện báo cáo trên hệ thống và hướng dẫn sử dụng các chức năng: giao báo cáo, nhập liệu báo cáo, tổng hợp báo cáo, gửi/trình báo cáo, duyệt báo cáo, tra cứu báo cáo; phân quyền thực hiện báo cáo…

 

Cán bộ VNPT - Khánh Hòa (phải) hỗ trợ học viên thao tác trên hệ thống.
Cán bộ VNPT - Khánh Hòa (phải) hỗ trợ học viên thao tác trên hệ thống.
 
Được biết, hệ thống trên được Sở Thông tin và Truyền thông,  VNPT - Khánh Hòa hợp tác triển khai thí điểm trong 6 tháng (từ ngày 1-9), sử dụng hệ thống phần mềm báo cáo địa phương VNPT VSR do VNPT – Khánh Hòa cung cấp. Kết quả thí điểm sẽ được báo cáo UBND tỉnh trước ngày 1-3-2021.
 
N.V