10:08, 19/08/2020

Quy định về hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông tư 15 của Bộ Giao thông vận tải quy định về hoạt động của trạm thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông tư 15 của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) quy định về hoạt động của trạm thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ.


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị kể trên tổ chức thực hiện Thông tư 15 theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý được giao; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc về Sở GTVT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ GTVT. UBND tỉnh giao Sở GTVT phối hợp với cơ quan có thẩm quyền quản lý các trạm thu phí trên hệ thống quốc lộ, đường cao tốc tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý các trạm theo thẩm quyền địa phương đúng quy định.


Trước đó, ngày 22-7, Bộ GTVT ban hành Thông tư 15, có hiệu lực từ ngày 15-9. Theo thông tư này, việc thành lập trạm thu phí phải đặt trong phạm vi của dự án và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư. Trạm thu phí phải bảo đảm hiệu quả đầu tư của dự án; phải ứng dụng công nghệ thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ tiên tiến, hiện đại và phải công khai vị trí trạm thu phí. Đối với dự án trên các tuyến đường địa phương có đấu nối vào phạm vi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên quốc lộ, phải có ý kiến thống nhất của Bộ GTVT. Đối với các hợp đồng dự án đang đàm phán, chưa ký kết, cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào quy định của Thông tư để rà soát điều chỉnh, cập nhật các điều khoản liên quan trong hợp đồng dự án. Đối với các trạm thu phí đã được xác định vị trí và ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng theo hình thức đối tác công tư đã ký trước ngày thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng đã ký. Ngoài ra, thông tư cũng quy định các trường hợp tạm dừng thu phí, trừ thời gian thu, hết thời gian thu hoàn vốn…


T.NAM