12:04, 21/04/2019

Liên hoan các nhóm nhảy, ban nhạc học đường

Ngày 20 và 21-4, tại Trường Đại học Nha Trang, Tỉnh đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức liên hoan các nhóm nhảy, ban nhạc học đường tỉnh năm 2019.

Ngày 20 và 21-4, tại Trường Đại học Nha Trang, Tỉnh đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức liên hoan các nhóm nhảy, ban nhạc học đường tỉnh năm 2019.

<p>Các tiết mục tham gia liên hoan.</p>

Các tiết mục tham gia liên hoan.

 

Liên hoan diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 28 nhóm nhảy, ban nhạc đến từ các trường đại học, cao đẳng, THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các tiết mục tham gia phong phú với nhiều loại hình như: nhảy hiện đại, nhảy hiphop, hòa tấu, hát, nhảy flashmob... 

Liên hoan diễn ra với các tiết mục tham gia phong phú về hình thức như hoà tấu, nhảy hiện đại, nhảy flashmob...

Liên hoan diễn ra với nhiều tiết mục hấp dẫn.

Hoạt động nhằm khích lệ, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao tại những câu lạc bộ của các trường. Từ đó nâng cao tính năng động của học sinh, sinh viên, góp phần đẩy mạnh chất lượng hoạt động phong trào, học tập.

H.PHONG