VIDEO: Phát hiện một cơ sở chế biến dầu cá không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
11:16, 29/05/2024