VIDEO: Phát hiện ngăn chặn nhóm thanh niên mang hung khí chuẩn bị đánh nhau
11:39, 08/12/2023