VIDEO: Cảnh báo tình trạng mang theo vũ khí thô sơ bên người
08:00, 03/12/2023