VIDEO: Đảm bảo an ninh, an toàn trên tuyến thủy nội địa dịp Festival 2023