VIDEO: Triệu tập nhóm nhân viên quán hải sản T.M lên làm việc do liên quan đến vụ đánh người
Mã Phương