VIDEO: Quyết tâm giữ vững an ninh trật tự đảm bảo kỳ nghỉ lễ an toàn