VIDEO: Bảo vệ và phục hồi rạn san hô trong vịnh Nha Trang
THANH TRÚC – LÊ NA 13:08, 28/05/2024