VIDEO: Báo Khánh Hòa, Công ty TNHH MTV Hải Yến Nha Trang trồng thêm 1.000 cây mai anh đào tại Khánh Sơn
MÃ PHƯƠNG 07:27, 18/02/2024