VIDEO: 2.214 thanh niên Khánh Hòa lên đường nhập ngũ năm 2024
NHÓM PHÓNG VIÊN 16:21, 25/02/2024