VIDEO: Xuất khẩu yến sào sang thị trường Trung Quốc mở ra nhiều cơ hội
MÃ PHƯƠNG 21:13, 04/12/2023