VIDEO: Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước tiểu vùng sông Mekong tham gia Hiệp định ASEAN về ô nhiễm khói mù xuyên biển giới
MÃ PHƯƠNG 20:27, 30/11/2023