VIDEO: Chăm sóc sức khỏe cho hậu phương cán bộ, chiến sĩ Hải quân
LÊ NA 14:20, 02/10/2023