VIDEO: Lễ trao giải thưởng Cánh diều vàng năm 2023
Mã Phương 04:37, 10/09/2023