VIDEO: Độc đáo màn biểu diễn múa lân dưới nước
LÊ NA 16:00, 28/09/2023