VIDEO: Bạn đọc Báo Khánh Hòa ủng hộ hơn 100 triệu đồng cho cháu Nguyễn Minh Quân
T.DƯƠNG - T.TRÚC 18:45, 22/09/2023