VIDEO: Kiểm tra 2 biệt thự phát hiện nhiều người nước ngoài dương tính với ma tuý