VIDEO: Bế mạc Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023