VIDEO: Củng cố mối đoàn kết giữa các tôn giáo ở Khánh Vĩnh