VIDEO: Công an tỉnh Khánh Hòa cấp căn cước công dân suốt kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5