VIDEO: Tăng cường đấu tranh với tội phạm cướp giật, trộm cắp, đảm bảo ANTT địa bàn du lịch