Video: Sẽ tái hiện lịch sử, văn hóa, con người xứ Trầm tại Lễ kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa