VIDEO: Sanvinest Khánh Hòa thi đấu hết mình hướng đến mục tiêu cao nhất