VIDEO: Người "hồi sinh" những cuốn sách xưa quý hiếm