VIDEO: Khánh thành dự án đường giao thông từ Quốc lộ 1 đến Đầm Môn