VIDEO: Khai mạc triển lãm Lịch sử tỉnh Khánh Hòa qua mộc bản triều Nguyễn