VIDEO: Sôi động thị trường ngày vía Thần tài31/01/2023