VIDEO: Ngăn chặn tình trạng mua bán, sử dụng trái phép pháo nổ trong dịp Tết.