VIDEO: Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết.