VIDEO: Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chúc Tết Quý Mão năm 2023