VIDEO: Báo Khánh Hòa - Hành trình Tết sẻ chia21/01/2023