VIDEO: Ấm lòng suất cơm cho người bệnh ngày Tết24/01/2023